naturlig förbindelse

våra ideal

vi ser...

att vårt krävande samhälle utövar press på människor som gör att många - ofta omedvetet - tappar kontakten med sig själva och omgivningen och känner sig jagade och stressade.

vi tror på...

att naturens renande och helande kraft finns inom och runtomkring oss och innehåller allt som krävs för att hitta din egen kärna.

vi kommer att...

låta dig upptäcka vad naturen kan göra för dig. Från en trygg plats i den vidsträckta naturen skapar vi förutsättningar för personlig utveckling, med stöd av professionella coacher och guider.

ontdek-je-eigen-natuur_arc_mobiel
ontdek-je-eigen-natuur_arc_curves_v2_desktop

vår värdegrund

äventyrliga

Vi är fokuserade på vår egen och andras utveckling. Därmed sätter vi saker i rörelse. Vi bjuder in dig till att släppa taget om vardagen genom att ta dig ut på en resa och bli nyfiken på vad naturen kan göra för dig.

kontaktskapande

Att vara i kontakt med sig själv, naturen och med en annan ser vi som grunden för ett harmoniskt och uppfyllt liv. Allt vi gör och hittar på har som mål att erbjuda denna rika upplevelse.

envisa

Vi gör vad vi gör på vårt eget unika sätt och låter människor hitta sin egen kreativitet. Genom att göra det vi gör uppmuntrar vi andra att också hitta och behålla sin egen väg. Vi skapar förutsättningar för att leka och hitta din egen visdom.

livsbejakande

Vi är hoppfulla vad gäller att uppnå saker. Vi ser glaset som halvfullt. Vi vill berika vårt eget och andras liv. Vi erbjuder människor en djup upplevelse i naturen som de kan bygga vidare på.

kompetenta

Vi tar avstamp utifrån trygghet och respekt för varje persons personliga utrymme. Vi erbjuder stöd och handledning av kunniga guider och erfarna coacher så att alla kan ta emot det de behöver.

idealistiska

Vi tror på att naturen är renande och välgörande och att leva i och med naturen ger dig en bättre och hälsosammare grund för att göra medvetna val i livet. Det här gör att du kan vara friare och mer banbrytande för dig själv.

vi tror
på naturens
kraft